ATT BLI RENTIFIED - VÅRT RATING-SYSTEM

Star rating symbol.png
Star rating symbol.png
Star rating symbol.png
Star rating symbol.png
Star rating symbol.png

För att skapa en ännu tryggare och bekvämare andrahandsmarknad har vi även byggt ett avancerat rating-system. Alla våra användare blir ratade efter omdömen av andra användare och deras handlingar på Rentified plattformen. Vårt system gör även en bedömning baserat på profilbeskrivningen och övriga detaljer i användarnas profil för att avgöra om användaren är seriös eller inte.

Större delen av vår tid arbetar vi med att verifiera användare för att säkerställa att alla våra användare är ärliga och seriösa i sitt hyressökande.

HUR BLIR MAN RENTIFIED?

Det är många faktorer som tas i räkning men den generella tumregeln man bör ha med sig är att alltid vara trevlig och ärlig! Syftet med vårt rating-system är att skapa en trygg och bekväm andrahandsuthyrning för alla som seriöst söker bostad eller hyresgäst. Vi vill utesluta bedragare och oseriösa hyresgäster och uthyrare ur ekvationen helt och hållet. 

Rating-systemet hjälper användare att i förväg bedöma vad de ger sig in i när de väljer att kontakta olika användare. Om man väljer att kontakta en användare med 1 rating kan man då utgå ifrån att det finns en risk för att användaren kan vara oseriös eller otrevlig. 

- Varje gång man tar kontakt med en uthyrare, hyresgäst eller annan användare på Rentified platformen får motparten en förfrågan om att ranka motparten på en skala 0-5. Ju bättre man blivit bemött desto bättre rating får man av motparten. 

- För att skapa goda förutsättningar för ett fungerande system gör även vi på Rentified en intern bedömning genom att kontinuerligt ställa olika frågor till varje användare. Användaren ska då besvara dessa frågor som senare påverkar användarens rating. Om man besvarar frågorna på ett sätt och sedan agerar på ett annat har det stor påverkan på användarens rating. Vi gör stickprov och håller personlig kontakt med uthyrare, hyresgäster och hyressökande för att vi ska kunna göra en så god bedömning som möjligt. Vårt mål är att alla ska ha så bra rating som möjligt men vi har strikta riktlinjer på beteende. Om man är otrevlig eller inte tar processen på allvar kommer även detta påverka användarens genomsnittliga rating.

Vi tror på allas goda vilja. För att ens rating ska gå ner måste man ha gjort något som påverkat eller kan påverka andra användare negativt. Ratingen påverkas inte av småsaker som stavfel eller att man råkat skriva fel summa. Det måste vara något som en användare har reagerat på och därmed lett till att användaren blivit allvarligt missledd eller förvirrad. 

Att behålla bra rating är ganska enkelt:

1. När du kontaktar andra användare, se till att ha respekt för motparten, var tydlig och ärlig.

2. När du som hyresgäst kontaktar uthyrare gällande en annons se till att vara så ärlig och trevlig som möjligt och vice versa för uthyrare.

3. Främst av allt: Var ärlig, trevlig och respektera motpartens tid. Så länge man är trevlig mot varandra och alltid är ärlig kommer man att lyckas behålla bra rating.

 

Att vara Rentified är en tillgång som man ska bevara så att man i framtiden kan fortsätta agera som en seriös aktör på andrahandsmarknaden.